Ketileiding 2022-2023

De Keti’s zitten in het derde en vierde jaar secundair onderwijs. Ze trekken op avontuur, doen een tweedaagse tocht in de natuur met rugzak en kompas of bouwen zelf een vlot om de rivier over te steken. Ze beulen zich af in een zelfverzonnen sport, of zetten hun lokaal volledig op z’n kop om het een nieuwe look te geven. Het zijn rasacteurs en het duurt vast niet lang voor hun eerste fotoroman verschijnt in een zelfuitgegeven Ketiblad.

Voor vragen of opmerkingen, is de leiding op ieder moment te bereiken via ketileiding@chirobevere.be