Iedereen is bij ons welkom vanaf het eerste leerjaar. Op zondag staan we telkens klaar vanaf 14:00 uur. We starten de wekelijkse openingsformatie om 14:15 uur. De activiteiten eindigen voor Ribbels, Speelclub, Rakwi’s en Tito’s om 17:00 uur., terwijl Keti’s stoppen om 17:30 uur en Aspi’s er om 18:00 uur een streep onder trekken.

Wegens de Covidcrisis proberen we onze leden in bubbels naar de activiteiten op zondag te laten komen. We verzamelen steeds op het uur, maar de openingsformatie begint telkens een kwartiertje later. Bubbel 1 (Ribbels en Speelclub): zondag van 9:00 uur tot 12:00 uur. Bubbel 2 (Rakwi’s en Tito’s): zondag van 14:00 uur tot 17:00 uur. Bubbel 3 (Keti’s en Aspi’s): komen in overleg met hun leiding een moment overeen, vaak op zaterdag(avond), of zondagavond.

Eerste keer Chiro?

Kom je voor de eerste keer naar de Chiro? Spreek dan zeker iemand van de leiding aan. Die doet het nodige om je voorlopig in te schrijven. Zo kunnen we jullie als ouder steeds bereiken. Een nieuw lid kan gratis 4 keer proberen, daarna is inschrijven verplicht (om o.a. in orde te zijn met de verzekering). Gedurende deze gratis beurten is het lid wel tijdelijk verzekerd.

Hoe inschrijven?

De inschrijvingen gebeuren digitaal. Op deze manier kunnen we alle gegevens makkelijker verzamelen en beheren. Voor het werkjaar 2020-2021 zal de link zo snel mogelijk hieronder verschijnen. Vanaf dan zal u kunnen inschrijven.
Gelieve dus voor elk kind dit formulier eenmaal in te vullen.
Vervolgens kan u het inschrijvingsgeld (€40 per kind) storten op volgend rekeningnummer: BE41 6528 3819 8910

Door te klikken op deze link kunt u uw kind inschrijven voor het Chirojaar 2020-2021: INSCHRIJVEN2020-2021

Indien u nog vragen heeft, aarzel niet om te mailen naar administratie@chirobevere.be

Wat doen we met het lidgeld?

Zoals u opmerkt, stijgt het lidgeld vanaf dit werkjaar. We vragen 40 euro bijdrage per kind, waar dit tot twee jaar terug steeds 25 euro was. Dit doen we niet zomaar: na een snelle analyse bleek het bedrag van 25 euro eigenlijk al een aantal jaar niet voldoende om de kosten te dekken.
Zo gaat er 12 euro aan lidgeld (verzekering) naar Chirojeugd Vlaanderen en betalen we gemiddeld 14 euro voor een wekelijks drankje op zondag. De optelsom van die twee maakte snel duidelijk dat 25 euro ontoereikend was.

De kosten aan onze lokalen (energie en water, onderhoud, renovaties,…) worden gedragen door de vzw. De opbrengsten van onze jaarlijkse septemberfeesten gaan dan ook integraal naar onze vzw.

Is er een tegemoetkoming in het lidgeld?


We willen u ook nog meegeven dat de meeste ziekenfondsen tussenkomen in het lidgeld van jeugdbewegingen. Het bedrag varieert per mutualiteit. Informeer je zeker bij je ziekenfonds. Ook voor het kamp is er een tegemoetkoming van het ziekenfonds. Voor kinderen jonger dan 12 jaar komt de kampbijdrage ook in aanmerking voor een
belastingvermindering.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Hoe kan u de Chirolokalen bereiken?

We willen uitdrukkelijk vragen om de terreinen bij het einde van de Chiro niet te betreden omdat dit de activiteiten kan verstoren. Gelieve te wachten aan de ingang van de Koestraat: de leden worden onder begeleiding van de leiding naar daar gebracht. U kan ook parkeren in de Kortrijkstraat en de Chiro bereiken via de voetwegel.